Se Leoniderna med Kalkonklubben

Sixpack Leonid, Kalkonklubben 1998 (with apologies to Andy Warhol)

Kalkonklubbens stjärnfallsutskott hyrde TF:s sportstuga natten mellan 17.11.1998 och 18.11.1998.

Nämnda natt skulle Leoniderna enligt prognoserna anta stormstyrka. Avsikten var alltså att komma bort från stadens ljusförorening för att bättre kunna beskåda naturfenomenet.

Prognoserna slog fel och vi såg ingenting. Det dracks Meteor-öl.

Mera om Leoniderna t.ex. börjande från Ursa.


[Tillbaka till Kalkonklubbens hemsida]