Händelsekalender

House-Warming

  QWISTIS ordnar tupare 
  lördagen den 12. februari.
  O.s.a senast den 10.2.

Möteskallelse

  Teföreningen sammankallas till årsmöte
  måndagen den 28. februari kl. 19.
  Platsen meddelas senare.
  Sedvanliga ärenden behandlas.

Five o'clock tea

  Blir som vanligt den 9. april hos Ciso och Patte.

[Tebladet 1/94]