Telabbets Telektroniska landvinningar

Vad är Telektronik ? Telektronik är den teknik vi kommer att uppleva inom några decennier, då alla mänskor har sin egen ITD, individual telectronic device. ITD är en vidareutveckling av dagens ficktelefoner men har många fler funktioner.

Den enklaste funktionen är telefondelen. Den är säkert bekant för alla och har inga radikala nyheter. De små tilläggen är inbyggd telefonsvarare och mer omfattande telefonbok/anteckningsblock. Telefonsvararen kan påkopplas så, att telefonen inte alls ringer utan automaten svarar ljudlöst på dina samtal då du är på bio eller på ett viktigt möte.

Nämnas kan, att telefonnummer systemet har utvecklats så att en familj har ett familjenummer och med en tilläggsiffra kan man välja familjemedlem. Samma princip är också nyttig inom små företag. Då är naturligtvis familjenumret och arbetsplatsnumren olika fast de går till samma ITD.

En närbesläktad egenskap till telefonen är den elektroniska postlådan. Den ingår som en naturlig del i informationsflödet mellan dig och din omvärld. Den kräver visserligen att ITD:n har ett tangentbord, men det behöver inte vara mycket större än de som finns på programmerbara räknemaskiner. Dessutom finns det ITD-modeller där tangentbordet är hopvikbart för att vara mer skyddat.

En viktig finess med ITD är att den ersätter alla bank-, kredit-, nyckel- och övriga mer eller mindre smarta plastkort. I fysisk bemärkelse försvinner korten eftersom ITD:n kommunicerar med nödvändiga avläsare genom liknande IR-teknik som TV-fjärrkontroller eller bilars automatcentrallås. Även smarta bussbetalningskort och telefonkort ersätts av ITD. Till och med vägtullavgifter sköts av din ITD. Då ITD ersätter nycklar finns det två alternativ. Dels den nämnda billåsversionen, och dels en som mycket liknar dagens svarta plastremsnycklar, "laku". ITD:n har nämligen en liten antennstump som kan ges samma funktion och t.o.m samma format som laku-nycklarna.

I synnerhet för att trygga bankkortsfunktionen har ITD:n ett låssystem som fungera på kodnummerbasis. Du kan välja att vissa funktioner är låsta vissa tider på dygnet, och helt öppna andra tider, eller att en bestämd funktion normalt är låst men efter att kodnumret givits är den öppen i 7 minuter eller annan valfri tid. Naturligt är att ITD:na programmeras så att de går i lås sent på kvällen och måste låsas upp på morgonen. Denna låsning behöves inte omfatta väckarklocka, telefon och e-mail. Denna låsning gör att en tjuv inte har nån glädje av din ITD.

För att ytterligare minimera nyttan av att stjäla en ITD kan den blockeras helt av ett kraftigt ljud, som t.ex ett rop på hjälp. Denna blockerings funktion kan vara avstängd under arbetstid så ITD:n inte låser sig bara för att du går en sväng i fabrikshallen. Om din ITD tappas bort eller blir stulen kan du lokalisera den genom ett positionsbestämnings system.

Flera olika alarm- och kom ihåg funktioner finns tillgängliga. Den enklaste börjar pipa på en bestämd tid och då bör du själv minnas vad saken gäller. En grad bättre är den som förutom att pipa även visar på textskärmen ett meddelande: "Ring direktör Svensson" eller "Hämta barnen från lekis". Den mest raffinerade kom ihåg versionen har en talsimulator som berättar meddelandet och upprepar det till du stänger av den. Om du nu råkar vara på möte och har kommenderat ITD:n att vara tyst kan den ändå påkalla din uppmärksamhet genom att blinka eller darra. Darr-alarmet är dock effektivast i de ITD- versioner som bärs som armbandsur, med två remmar.

En version av ITD är försedd med GPS eller motsvarande positionsbestämning. Denna kan dessutom vara korskopplad till övriga familjemedlemmar eller till chefen. Kopplad till alarmet blir du aldrig överraskad av att chefen står bakom din dörr och lyssnar. Detta förutsätter naturligtvis att din chef inte har låst sin ITD från att ge positionuppgifter till din. Själv kan du utnyttja GPS till "färdskrivare". Knäpp på den före firmafesten och läs den sen när du ar pigg och kry igen. Avläsningen är tydligast via din CD-ROM-TV som färdigt har karta över trakten där du rört dig.

Positionsbestämningen är också viktig då du rör dig med buss. Om du inte vet när bussen går så frågar du din ITD. Då lokaliserar den din position och jämför den med bussrutter och tidtabeller och berättar dig till vilken hållplats du skall gå för att komma hem, eller dit du vill, så fort som möjligt eller med så få bussbyten som möjligt. I desperata fall föreslås taxi och då väljer ITD:n själv numret till närmaste taxistation.

Detta och mycket till kommer alltså att bli verklighet inom en snar framtid. Utveclingen går nog stegvis så skall inte vara omöjligt att hänga med. Stackars våra barnbarn som inte kan följa tekniken steg för steg utan blir tvungna att lära sig allt på en gång.

Mauri G. Ryta


[Tebladet 1/94]