Efter uppsatstävlingen

YO!

Så har Kalkonklubbens uppsatstävling upphört. Resultatet blev uselt till kvantiteten, endast två ordentliga bidrag inlämnades, av samma person dessutom, därutöver "deltog" ett ytterst anspråkslöst bidrag av en annan person.

Men oTF behöver inte känna sig sämre än andra, den andra föreningen som tävlingen utlystes för uppbringade hela noll stycken uppsatser.

Kalkonmajoren löser bedömningsfrågan på det lätta sättet: vi utför ingen bedömning. Varför skall arrangörerna anstränga sig när inte medlemmarna gjort det? Visserligen kunde vi bedöma de få bidrag som vi fått, men vi anser att det är onödigt då samma person skrivit dem, och det tredje bidraget är i en klass för sig, enligt sin längd ungefär femte klassen i grundskolan.

Så blev det: ett ynkligt deltagande ger ynkliga kommentarer. Kalkonklubben har insett situationens allvar, vi kommer inte inom en överskådlig tid att utlysa uppsatstävlingar, däremot funderar vi starkt på att förverkliga undervisningsserien "lär dig läsa och skriva med Kalkonklubben" i TBl.

Kalkonmajoren


[Tebladet 1/94]