Kalkonklubbens transportmedel

Kalkonklubben strävar till att befrämja användningen av ändamålsenliga och miljövänliga transportmedel såsom cykeln.

På bilden nedan syns två av Kalkonklubbens fortskaffningsmedel: det fruktade tyngre trupptransportfordonet Haice och den i samarbete med ATH utvecklade Choppern.

[Choppern och Haicen]


[Tillbaka till Kalkonklubbens hemsida]