Workshop in Figure Urinating - något för dig?

Du har säkert lagt märke till artikeln i fjolårets sista Modul (5/95). Om inte, så läs den! Kort sagt, Kalkonklubben erbjuder dig nu en enastående chans att mäta dig med giganter såsom Juri N. Pissov och Horst Skräppenheim, vilka lyft upp figurpissningen från de dunkla grändernas konstform till eliten inom de salongsfähiga skapande konstarterna. Ty nu är tiden inne för Kalkonklubben att introducera denna skapandets krona för DIG!

Vi vet att du Vi erbjuder dig, i unik pionjäranda, Vi kräver av dig

Intresserad? En diskret anmälan kan göras till e-postadressen gobble@tf.hut.fi och de verkligt kinkiga må skriva sitt namn på listan i gatan. Efter anmälningen är det bara att förbereda sig på ett uttömmande veckoslut på Atelje' Sarvsjö i Noux den 2 mars 1996. Förutom det volymiösa konstskapandet idkar vi också världslig verksamhet som t.ex. blåsutvidgning, matätande, bastubadande, videotittande under baksmälla, strategisk planering av kommande kalkonvansinne, och som fällningen på bottnen: Kalkonklubbens adelsmärke, gemytlig samvaro.

Allt detta på ett enda veckoslut! Väl medvetna om att en fullständig prestation kräver närvaro och inmundigande av konstnärsanpassade drycker, efterlyser vi självförsörjning vad beträffar utköpandet av essentiellt fluidum. För att åstadkomma en ekologiskt hållbar transmission av deltagare och deras utrustning till atelje'n kommer Kalkonklubben att sörja för att en optimal förflyttningsprocedur och matanskaffning utarbetas. Mera om det senare när deltagarintresset är kartlagt.

Kvinnor OBS! Som ett led i Kalkonklubbens Affirmative Action kampanj erbjuder vi Equal Opportunity Competition och ser med mycken glädje fram emot ett rikligt deltagande även bland kvinnorna.

Varning! Efter att du deltagit i detta evenemang kommer du att för tid och evighet att vara associerad med Kalkonklubben, med allt vad det innebär: Portförbud till självständighetsbalen på slottet, inskränkt samhälleligt anseende, och infinitesimala anställningsmöjligheter på Nordens ledande företag inom elektronik och telekommunikation.

Faktaresume' för tävlingen:

Start: 2 mars 1996 kl 13.00 -> 17.00
Plats: TF:s sportstuga, Atelje' Sarvsjö
Målgrupp: alla urinerande TF:are
Reglemente: IFUA:s (International Figure Urinating Association) regelsamling och bedömningsgrunder
Equipment: 15 flaskor mellanöl (1/3 l) eller starkare samt egen könsdel

Tävlingsförfarandet i korthet:

Övriga fakta:

Kalkonmajor Qwistis och Kalkoninspektor Lille önskar alla hjärtligt välkomna!